Historia

Budowa Przedszkola

Pierwszy etap w historii naszego przedszkola to okres budowy budynku przy ul. Sandomierskiej 3 Państwowego Przedszkola Nr 23 w Gdyni, w Małym Kacku, planowanej jako inwestycja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku (w Wydziale Oświaty - do realizacji w 1951 roku). Zaprojektowano trzy oddziałowe przedszkole na 105 dzieci . Obsługę finansową budowy prowadził istniejący wówczas Bank Komunalny w Gdyni. Inwestorem był Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Gospodarki Komunalnej. II etap tj. otwarcie przedszkola nastąpiło w listopadzie 1951r. w budynku w stanie surowym (bez wymaganych odbiorów), nie urządzonym bez mebli i sprzętów gospodarczych. Pełniąca obowiązki kierowniczki p. Kuszner wraz z woźną p. Trzebiatowską zajęły się urządzaniem przedszkola. Po trzech miesiącach lokal był gotowy do uroczystego otwarcia. 21.01.1952 roku komisja dokonała ponownego (ostatecznego już) odbioru budynku i rozliczenia kosztorysowego. W dniu 17.02.1952 r. o godzinie 11.00 dokonano uroczystego otwarcia Przedszkola Nr 23 z udziałem przedstawicieli ówczesnej władzy.

Przedszkolw 23

Od początku istnienia przedszkola do wczesnych lat 80-tych zakładem patronackim placówki była Stocznia Gdyńska.

Ilość dzieci w przedszkolu na przestrzeni lat wahała się od 105 do 130. Obecnie w Przedszkolu przebywają dzieci podzielone na cztery grupy wiekowe od 3 do 6 lat.

Osobą kierującą przedszkolem jako pierwsza była Katarzyna Kuszner do roku 1967. Następnie w latach 1967-1982 kierowała przedszkolem Maria Górna. W latach 1982-1987 - Henryka Zakrzewska. 1987-1992 - Jadwiga Kierznikiewicz. 1992 - 2022 Barbara Smużyńska. Od 1 września 2022 Małgorzata Gogola.

Przedszkole 23