Projekt "Czyste powietrze wokół nas"

14.02.2020

Podczas realizacji projektu "Czyste powietrze wokół nas" prowadzonym przy współpracy z PSSE dzieci z grupy Krasnale były na spacerze w celu poszukiwaniu dymów. Przedszkolaki rozmawiały o rodzajach i pochodzeniu dymów oraz szkodliwości dymu tytoniowego. Nauczyły się piosenki o Dinku i wykonały pracę plastyczną "Zielony Dinek".