Informacja dot. składania wniosków rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

13.03.2020

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne. 

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron- rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków- placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.