Propozycje zabaw dla dzieci w okresie izolacji

20.03.2020

Szanowni Rodzice,

w związku z zaistniałą sytuacją, gdy większość z nas spędza ten czas w domu, będziemy codziennie pocztą elektroniczną przesyłać Państwu propozycje różnych aktywności.

Proponowane zabawy i materiały edukacyjne są zgodne z podstawą programową, programem wychowania w przedszkolu oraz realizowanym planem miesięcznym. Pragniemy, aby dzieci jak najmniej odczuły ten niespokojny czas. 
 

Wierząc w szybkie spotkanie w przedszkolu życzymy Państwu zdrowia, optymizmu i aktywnie spędzonego czasu w domu!

Pozostańmy w domu, stwórzmy dzieciom domowe przedszkole.