Procedura odwoławcza

26.03.2020

Procedura odwoławcza związana z rekrutacją rozpocznie się od 8 kwietnia, czyli po opublikowaniu list dzieci przyjętych- będzie się ona odbywała z wykorzystaniem nośników elektronicznych (e-mail, skan).