PROGRAM SZKOŁA MISTRZÓW- ZESTAWIENIE WYNIKÓW

23.04.2020

Szkoła Mistrzów w P23

Przedszkole Nr 23

Temat szkolenia

kwota dofinansowania  z UM

realizator zajęć

Matematyka malucha.

Maluch badacz

1800

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" oddział w Gdyni, ul. Strzelców 50/27;  NIP 95815 82 071