Praca zdalna

24.04.2020

Dziękujemy Wam wszystkim, że angażujecie się w wykonywanie zadań i zabaw, które Wam proponujemy.

Bardzo się cieszymy, że chociaż poprzez zdjęcia, wiadomości, mamy ze sobą kontakt.

Bardzo za Wami tęsknimy!!!