Zabawy

02.02.2021

Pierwsze zdjęcia zostały zrobione podczas zajęć języka angielskiego, na których uczymy się słownictwa związanego z ubraniami. Druga część zdjęć to swobodne, kreatywne zabawy i tworzenie prac z kolorowego papieru przyniesionego przez koleżanke z grupy