Wyniki konkursu "Kartka Wielkanocna"

31.03.2021

Miło nam poinformować o wynikach wewnatrzprzedszkolnego konkursu na Kartkę Wielkanocną. I miejsce ex aequo otrzymuje praca numer 15 oraz numer 12. Głosy rozłożyły się równomiernie i 5 prac otrzymało wyróżnienie, są to prace numer: 24, 18, 10, 7, 1. Nagrody czekają na powrót dzieci. Serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim dzieciom