Konkurs ,,Przedszkolak bezpieczny w sieci"

22.10.2021

Nasze przedszkole do końca listopada bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego ,,Przedszkolak bezpieczny w sieci". Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolak bezpieczny w sieci” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród przedszkolaków bezpieczeństwa w sieci. Przedszkole przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkolak bezpieczny w sieci” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 8 zadań. 

Zadania konkursu: PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W SIECI

  1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci.
  2. Mobilne środowisko edukacyjne w moim przedszkolu – czyli nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu.
  3. Przeprowadzenie pogadanki na temat „Nie jestem anonimowy w sieci”. 
  4. Autoprezentacja przedszkolaków na portalach społecznościowych – pogadanka na temat zagrożeń związanych z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci. 
  5. Czy gry komputerowe szkodzą przedszkolakom? – zorganizowanie spotkania z Policją/psychologiem na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami. 
  6. „Jak spędzam wolny czas w sieci?” – prace plastyczne i zdjęcia przedszkolaków. 
  7. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Przedszkolak bezpieczny w sieci”. 
  8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkolak bezpieczny w sieci”, który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.