Portrety rodziców.

27.05.2022

Praca plastyczna wykonana kredkami.