Prace plastyczne z masy solnej.

27.05.2022

Podczas dzisiejszych zajęć nasze paluszki były bardzo zajęte.