Sadzenie drzewka

17.06.2022

Wygraną w akcji ,, Odprowadzam sam " było drzewko dębu czerwonego. Dziękujemy Panu Mirkowi za pomoc w posadzeniu drzewka.