Informacje

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Procedura odwoławcza związana z rekrutacją rozpocznie się od 8 kwietnia, czyli po opublikowaniu list dzieci przyjętych- będzie się ona odbywała z wykorzystaniem nośników elektronicznych (e-mail, skan).
 

 

ZMIANY SPOSOBU POTWIERDZENIA WOLI
 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola nr 23, którzy logowali się w systemie sprawdzając wyniki rekrutacji, mają możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka elektronicznie (dokumenty w formie papierowej dostarczycie Państwo, jak będzie to możliwe). Pozostali rodzice, którzy logowali się w systemie, mogą wysłać potwierdzenie woli na adres: przedszkole@p23.edu.gdynia.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 513 423 006

 

Informacja dot. składania wniosków rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron- rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków- placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.