Praca plastyczna "Zmiany w przyrodzie".

18.11.2022

Utrwalamy nasze wiadomości i obserwacje podczas pracy plastycznej wykonanej pastelami.