Jesienna pogoda

04.11.2022

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci utrwaliły sobie wiedzę dotyczącą jesiennej pogody oraz rysowały do muzyki.