Telefonu +48 513 422 301 Adres ul. Sandomierska 3, 81-508 Gdynia E-mail przedszkole@p23.edu.gdynia.pl

Przedszkole nr 23 w Gdyni

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 23 Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole23.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji.
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje dodatkowe

Strona internetowa posiada moduł ułatwień dostępu (ikona widoczna po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), który pozwala na:

 • Zmianę rozmiaru czcionki,
 • Podświetlenie linków,
 • Wybór szablonu strony w wersji jasnej (domyślny szablon),
 • Wybór szablonu strony w wersji ciemnej (zwiększony kontrast),
 • Wybór szablonu strony w wersji monochromatycznej,
 • Przegląd mapy strony

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Gogola, e-mail: przedszkole@p23.edu.gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 513 423 006. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Przedszkola Nr 23 w Gdyni prowadzi wejście od ul. Sandomierskiej. Przed bramą znajduje się parking. Dzwonek umieszczony wysoko.
 2. Bezpośrednio od bramki prowadzi zjazd na płaską aleję, która prowadzi przez taras do drzwi przedszkola.
 3. Drzwi wąskie wymagają otwarcia sąsiedniego skrzydła w przypadku wejścia osoby na wózku.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz.
 5. Do budynku nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W przedszkolu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej.